Polskie Zrzeszenie Hoteli

Branża hotelarska stanowi istotny element krajowej gospodarki. W celu ochrony tej profesji powołano Polskie Zrzeszenie Hoteli. W ten sposób lepiej można przeciwdziałać niezdrowej konkurencji oraz udoskonalać zasady działania hoteli.

Konieczność istnienia takiej organizacji zauważono już na początku XX wieku. W 1928 roku powołano NOPPH, czyli Naczelną Organizacji Polskiego Przemysłu Hotelowego. Wkrótce zaczęły również funkcjonować pierwsze szkoły hotelarskie, m.in. w Zakopanem, Wiśle oraz Warszawie. Nauczanie obejmowało języki obce oraz praktykę hotelarską. Działalność NOPPH zakończyła się po wybuchu II wojny światowej. Dopiero w 1962 roku zaczęło funkcjonować PZHT (Polskie Zrzeszenie Hoteli Turystycznych).

Polskie Zrzeszenie HoteliPolskie Zrzeszenie Hoteli działa od 1996 roku. Organizacja jest inicjatorem wielu spotkań i szkoleń związanych z branżą hotelarską. PZH słynie m.in.. z warszawskich targów „Trend Hotel”. Ponadto zajmuje się oceną polskich punktów hotelowych. Co roku wystawia rekomendację dla najlepszych kompleksów. W kompetencji PZH znajduje się też prowadzenie konkursów i kursów. Systematycznie organizacja ogłasza, najlepszych wśród barmanów, kucharzy oraz znawców zasad hotelarstwa (np. konkurs „O złoty klucz” lub „Martell”).

Do najważniejszych celów zrzeszenia zalicza się reprezentowanie polskiej branży hotelarskiej na międzynarodowych spotkaniach oraz wpływanie na rozwój hotelarstwa. Poza tym PZH zajmuje się kształceniem fachowców w branży oraz ochroną prawną pracowników i samych hoteli. Większość informacji dotyczących działalność zrzeszenia można odnaleźć w miesięczniku „Hotelarz”.

Wśród szkoleń, jakie przygotowuje Polskie Zrzeszenie Hoteli warto wspomnieć o tych, dotyczących ubiegania się o środki z funduszy Unii Europejskiej, tworzenia ocen działalności hotelu, właściwej obsługi klienta oraz kursach zawodowych. Oprócz tego PZH organizuje również konkursy typu „Hotel bez barier” lub „Złoty klucz” oraz specjalistyczne spotkania biznesowe, w tym międzynarodowe targi hotelarskie.

Polskie Zrzeszenie Hoteli pełni również istotną funkcję opiniotwórczą. Rekomendacja, jaką wydaje zrzeszenie ma istotny wpływ postrzeganie danego obiektu hotelarskiego lub gastronomicznego. Jest to bowiem ważne wyróżnienie oraz szansa na wzrost zainteresowania klientów. PZH stanowi ważny element polskiej branży hotelarskiej. Reprezentuje ona ją na zewnątrz, zachęcając zagranicznych turystów do korzystania z polskich ofert. Poza tym dba, aby wszystko działało właściwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.